Wolfgang Hubmann

Obrada narudžbi

Planira naloge za novinski tisak, kalkulira i sastavlja ponude, izrađuje račune, brine o raspoloživosti papira i rado odvaja vrijeme za razgovor s kupcima.