Sanja Preitschopf

Voditeljica administracije za grupu tiskara

Radi na standardizaciji internih procesa svih tiskarskih lokacija, pri čemu se prije svega bavi materijalnim poslovanjem i upravljanjem narudžbama i vodi brigu o tijeku fakturiranja.