Andreas Dumitraschkewitz

Obrada narudžbi

Planira naloge za novinski tisak, kalkulira i sastavlja ponude, izrađuje račune i uvijek ima više nego otvorene oči kada je u pitanju planiranje kapaciteta tiskarskih strojeva. Sve u službi zadovoljstva kupaca.