Ana-Marija Debeljak

Tajnica uprave i asistent u administraciji

Koordinira termine, priprema podatke i sastavlja zapisnike, pruža podršku menadžmentu u svakodnevnom poslu. Požrtvovno brine o kupcima i zaposlenicima.