Preuzimanja (downloads)

U području preuzimanja sadržaja stavljamo Vam na raspolaganje korisne dokumente za uređenje Vaših novina. Jednostavno kliknite na link željene teme i informacije će se automatski skinuti na Vaše računalo.

Opće smjernice za novinski tisak

Specifikacije priloga

Novinski formati

ISO profili

Tiskara Zagreb doo koristi ISO Novinski papir 26v4.